سه سوال از مدیر اجرایی اتحادیه بین‌المللی قهوه زنان سارادا کریشنان

دکتر سارادا کریشنان

دکتر سارادا کریشنان، دانشمند بخش گیاه شناسی قهوه است که، به تازگی به عنوان مدیر اجرایی اتحادیه بین‌المللی قهوه زنان منصوب شده‌ است. ​ علاقه کریشنان به گیاهان و زیست‌شناسی در سنین پایین در هند به خانواده‌ای که صاحب یک کشت‌زار قهوه و دیگر مزارع پرورش محصول بود شروع شد، در نهایت او به درجه […]